Spis aparatury badawczej zostanie uaktualniony wkrótce.